Regulamin RODO firmy ZasadaMedia Sp. z o.o.

1. Wstęp

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady przetwarzania danych osobowych przez firmę ZasadaMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach ul. Modrzewiowa 176D, 83-30 Kartuzy, NIP: 5892009779 (dalej zwana „Administratorem Danych”) oraz zasady przekazywania danych osobowych.

2. Cele przetwarzania danych osobowych

2.1. Administrator Danych przetwarza dane osobowe w celu:

a) realizacji umów zawartych z klientami;

b) prowadzenia marketingu i promocji własnych produktów i usług;

c) monitorowania i analizy ruchu na stronie internetowej;

d) przekazywania danych do firm Inpost, GLS, Baselinker, Google i PayU w celu realizacji usług dostawy, zarządzania magazynem, prowadzenia reklam w Internecie oraz dokonywania płatności za produkty i usługi.

3. Kategorie danych osobowych

3.1. Administrator Danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

a) Dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail);

b) Dane finansowe (np. numer konta bankowego, dane karty płatniczej);

c) Dane techniczne (np. adres IP, dane o przeglądarkach internetowych);

d) Dane dotyczące zamówień i dostaw.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

4.1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych opiera się na następujących podstawach prawnych:

a) Wykonanie umowy z klientem;

b) Uprawniony interes Administratora Danych (np. marketing własnych produktów);

c) Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych;

d) Wypełnienie obowiązku prawnego (np. przechowywanie danych finansowych).

5. Odbiorcy danych osobowych

5.1. Dane osobowe mogą być przekazywane do następujących odbiorców:

a) Firmy Inpost, GLS, Baselinker, Google i PayU w celu realizacji usług dostawy, zarządzania magazynem, prowadzenia reklam w Internecie oraz dokonywania płatności za produkty i usługi;

b) Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora Danych, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;

c) Organizacje uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa.

6. Okres przechowywania danych osobowych

6.1. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora Danych przez okres niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

7.1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

a) Dostępu do swoich danych osobowych;

b) Poprawiania swoich danych osobowych;

c) Usunięcia swoich danych osobowych;

d) Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

e) Przenoszenia swoich danych osobowych;

f) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

g) Złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

8.1. Administrator Danych podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub zniszczeniem.

9. Zmiany w regulaminie

9.1. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie internetowej firmy.

10. Kontakt z Administratorem Danych

10.1. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw osoby, której dane dotyczą, można kierować na adres e-mail: biuro@zasadamedia.pl lub na adres korespondencyjny ul. Modrzewiowa 176D, 83-300 Kartuzy.