1. Zasady Ogólne:
  • Polityka dotyczy zakupów dokonanych przez klientów w sklepie internetowym.
  • Wszystkie zwroty i reklamacje rozpatrywane są zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Zwroty:
  • Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.
  • Zwrot dotyczy wyłącznie produktów niepersonalizowanych.
  • Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym, nie może nosić śladów użytkowania.
  • Koszt zwrotu ponosi klient.
  • Zwrot płatności za towar nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania zwróconego produktu.
 3. Wyjątki od prawa do zwrotu:
  • Produkty personalizowane są wyłączone z prawa do zwrotu, chyba że są wadliwe.
 4. Reklamacje:
  • Klient ma prawo reklamować produkt wadliwy lub niezgodny z zamówieniem.
  • Reklamacja powinna być złożona na piśmie lub elektronicznie i zawierać opis problemu oraz dowód zakupu.
  • Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 14 dni od jej otrzymania.
  • W przypadku uznania reklamacji, sklep zobowiązuje się do naprawy, wymiany na produkt wolny od wad lub zwrotu pieniędzy.
 5. Postępowanie w przypadku reklamacji:
  • W przypadku reklamacji, koszty związane z odesłaniem produktu do sklepu pokrywa ZasadaMedia sp. z. o. o.
  • ZasadaMedia sp. z. o. o dokona oceny stanu produktu i na tej podstawie rozstrzygnie o zasadności reklamacji.
 6. Informacje Dodatkowe:
  • ZasadaMedia sp. z. o. o. nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  • Zaleca się odesłanie produktu w oryginalnym opakowaniu wraz z wszystkimi jego elementami.

Formularz zwrotu do pobrania (.PDF KLIKNIJ).